PARTICIPATIE

planningsfase > omwonenden en gebruikers
Stap 1: voorbereiding en doelbepaling
Stap 2: betrokkenheid en communicatie
Stap 3: ontwerp van het participatieproces
Stap 4: uitvoering van het participatieproces
Stap 5: analyse en verwerking van de resultaten
Stap 6: besluitvorming en implementatie
Stap 7: terugkoppeling en evaluatie
Stap 8: follow-up

Identificeer het doel van het participatietraject: Wat wil je bereiken? Welk probleem wil je oplossen of welk besluit wil je nemen met de input van de deelnemers? Definieer de doelgroep: Identificeer de belanghebbenden en de gemeenschappen die betrokken moeten worden in het traject.

Ontwikkel een communicatiestrategie: Bepaal hoe je de doelgroepen zult informeren over het participatietraject en hoe je hun betrokkenheid zult aanmoedigen.

Creëer duidelijke communicatiematerialen: Zorg voor begrijpelijke informatie over het traject, de doelstellingen en de verwachtingen van de deelnemers. Kies de juiste kanalen: Gebruik geschikte communicatiekanalen om de doelgroep te bereiken, zoals sociale media, nieuwsbrieven, bijeenkomsten, enz.

Kies de participatiemethoden: Selecteer de geschikte methoden voor betrokkenheid, zoals workshops, focusgroepen, enquêtes, openbare bijeenkomsten, online platforms, enz.

Plan de timing en locaties: Bepaal wanneer en waar de participatie-activiteiten zullen plaatsvinden.

Leid de participatieactiviteiten: Zorg ervoor dat de activiteiten goed georganiseerd en gefaciliteerd worden, en dat alle deelnemers de kans krijgen om hun standpunten te uiten.

Luister en documenteer: Neem de tijd om te luisteren naar de inbreng van de deelnemers en documenteer nauwkeurig alle opmerkingen en suggesties.

Analyseer de verzamelde informatie: Evalueer de inbreng van de deelnemers en identificeer trends en gemeenschappelijke standpunten.

Rapporteer de bevindingen: Stel een rapport op dat de resultaten en aanbevelingen van het participatietraject weergeeft.

Breng de resultaten naar de besluitvormingsinstanties: Presenteer de bevindingen aan de verantwoordelijke besluitvormers.

Neem beslissingen en implementeer acties: Gebruik de input van de deelnemers om beslissingen te nemen en acties te ondernemen.

Communiceer de beslissingen en acties terug naar de deelnemers en de bredere gemeenschap.

Evalueer het participatietraject: Bekijk wat goed ging en wat verbeterd kan worden voor toekomstige trajecten.

Volg de voortgang van de genomen acties en zorg voor regelmatige updates aan de betrokken gemeenschappen.

Het is belangrijk om flexibel te zijn en het participatietraject aan te passen aan de specifieke behoeften en omstandigheden van je project. Zorg er ook voor dat de deelnemers voldoende tijd en ondersteuning krijgen om hun bijdragen te leveren.