PLANNINGS-FASE

2

Naar welke van deze doelgroepen wil je je richten om de sociale impact te vergroten?