TOOLS

Welzijnsbevraging

3

bouwfase > arbeiders

Deze welzijnsbevraging kan je op verschillende momenten tijdens de bouwfase aan de arbeiders voorleggen. Op die manier kan je het welzijn van de arbeiders monitoren en kan je waar nodig bijsturen.

Kaartje rechten en plichten

Iedere arbeider die op de werf komt krijgt een duidelijk overzichtskaartje waarop alle rechten en plichten in zijn taal worden samengevat.

Aanspreekpunt sociale problemen

Er wordt een duidelijk aanspreekpunt gecommuniceerd voor alle mogelijke problemen die zich kunnen voordoen.