WELZIJNSBEVRAGING

bouwfase > arbeiders
Vragenlijst
Kies een Surveyplatform

Om de resultaten te registreren en te analyseren kan je gebruik maken van bestaande surveyplatformen.

Gratis: Google forms

Betalend met gratis versie: Jotform en Typeform zijn mogelijkheden, door de bevraging op een aantrekkelijke manier aan te bieden, verhoog je de responsratio. Bij Jotform kan je in de gratis versie maandelijks 100 respondenten ontvangen.