TOOLS

Productieketen bij vervanging

3

gebruiksfase > productieketen

Hou rekening met het productieproces van alle wisselmaterialen die er gebruikt worden. Wanneer er elementen in het gebouw vervangen of vernieuwd worden. Van een nieuwe lamp tot een gedeeltelijke renovatie.

Recycleren van afvalproducten

Breng in kaart wat er met alle materialen moet gebeuren als er tijdens de gebruiksfase nood is aan vervanging.