TOOLS

Participatietraject

3

gebruiksfase > omwonenden

Ook in de gebruiksfase is het mogelijk om de betrokkenheid van de omwonenden te vergroten.
Gebruiksruimtes kunnen gedeeld worden, de omgeving kan verder geoptimaliseerd worden op basis van de noden van de buurt. Ook na de bouwfase kan het zinvol zijn om een participatietraject op poten te zetten.

Aanspreekpunt

Ook tijdens de gebruiksfase is er een duidelijk aanspreekpunt. Bewoners kunnen er terecht met ideeën, vragen over het multifunctioneel gebruik, vragen over overlast,...