TOOLS

Aanspreekpunt

3

gebruiksfase > arbeiders

Duidelijk aanspreekpunt binnen de organisaties waar arbeiders terecht kunnen.

Sociale impact opnemen in beleid

Zorg dat bij het aanstellen van aannemers, vakmannen,... wordt gevraagd naar hun sociale impact.
Ook tijdens de gebruiksfase zullen vaak externen komen werken in het gebouw. Hoe worden zij behandeld?