TOOLS

Productieketen in kaart

3

bouwfase > productieketen

Breng de productieketen van alle producten overzichtelijk in kaart. Duid mogelijke sociale risico's aan en ga actief op zoek naar extra informatie.

Schadelijke producten in kaart

Welke schadelijke producten worden er in de ganse productieketen gebruikt? Hoe wordt daarmee omgegaan? Breng de sociale risico's in kaart.