TOOLS

Welzijnsbevraging

3

bouwfase > omwonenden

Deze welzijnsbevraging kan je op verschillende momenten tijdens de bouwfase aan de omwonenden voorleggen. Op die manier kan je het welzijn van de mensen in de buurt monitoren en kan je waar nodig bijsturen.

Aanspreekpunt

Duid een duidelijk aanspreekpunt aan. Bewoners kunnen hier terecht met al hun vragen over overlast en dergelijke.
Duid één omwonende aan die het rechtstreeks aanspreekpunt is. Breng hem of haar van alles op de hoogte, de rest van de buurt kan via hem of haar geïnformeerd worden.